Βαρομετρική εξίσωση
P=Poe-Mgz/RT


όπου Μ=0.029Kg*mol-1,  η μοριακή μάζα
Τ η θερμοκρασία του αέρα σε βαθμούς Kelvin
g=9.81 m/s2, η επιτάχυνση της βαρύτητας
R=8.314  J/Kmol,  και z ύψος σε m.
Αν η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια του εδάφους είναι
P0 = mmHg = inHg
= kPa= hPa(mb)

και η θερμοκρασία είναι σταθερή στους
K = °C

τότε η πίεση σε ύψος
h = m = ft είναι

Ph = mmHg = inHg
= kPa= hPa


Αυτός ο υπολογισμός χρησιμοποιεί m = amu
M = kg/mol.