ΚΥΚΛΩΝΕΣ
Ένα εξιδανικευμένο μοντέλο

Ένας κυκλώνας είναι μια περιοχή χαμηλής πίεσης γύρω από την οποία οι άνεμοι πνέουν με αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού στο Βόρειο Ημισφαίριο και με τη φορά των δεικτών του ρολογιού στο Νότιο Ημισφαίριο.

ένας εξελισσόμενος κυκλώνας στη τυπική του μορφή συνοδεύεται από ένα θερμό μέτωπο που κινείται προς Βορρά και ένα ψυχρό μέτωπο που κινείται προς νότο, ορίζοντας με τον τρόπο αυτό τα άκρα των αερίων μαζών που τυλίγονται γύρω από ένα κέντρο χαμηλής πίεσης, που είναι και το κέντρο του κυκλώνα.