Συνεσφιγμένα  Μέτωπα

 

Αν ο αέρας που βρίσκεται πίσω από το ψυχρό μέτωπο είναι πιο ψυχρός από τον ψυχρό αέρα που βρίσκεται μπροστά από το θερμό μέτωπο, το μέτωπο λέγεται ψυχρό συνεσφιγμένο.

 

 

 

 Αν ο ψυχρός αέρας, που βρίσκεται πίσω από το θερμό μέτωπο είναι ψυχρότερος από εκείνον που βρίσκεται πίσω από το ψυχρό μέτωπο, το μέτωπο λέγεται θερμό συνεσφιγμένο.