ΤΡΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

A:Τροπικό
Η θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα είναι μεγαλύτερη από 18°C. Με κόκκινους τόνους (π.χ. Κεντρική Αφρική, ΝΑ Ασία) είναι περιοχές χωρίς ξηρή περίοδο και τουλάχιστον 60 mm βροχής τον ξηρότερο μήνα. Οι περιοχές με μπλε τόνους έχουν κλίμα μουσσωνικού χαρακτήρα - μια σύντομη ξηρή περίοδο αλλά αρκετή υγρασία για να μένει το έδαφος υγρό καθόλο το χρόνο. Το κίτρινο δηλώνει περιοχές  - όπως η Β.Α Βραζιλίαl - με μια διακριτή ξηρή περίοδο (ένας μήνας με βροχή λιγότερη από 60 mm). Το πράσινο δηλώνει μια ισοθερμική υποκατηγορία, με ένα ετήσιο εύρος θερμοκρασίας μικρότερο από 5°C.

Αυτό είναι το κλίμα που μεγαλώνουν τα πλέον απαιτητικά φυτά σε νερό και θερμότητα (π.χ. η oilpalm και rubber) . Το κλίμα αυτό είναι επίσης ιδανικό για yams, cassava, maize, ρύζι, μπανάνες και ζαχαροκάλαμο. Υποκατηγορίες είναι:

Af - Δεν υπάρχει ξηρή εποχή, τουλάχιστον 60 mm βροχής τον ξηρότερο μήνα
Am - Μουσσωνικού τύπου. Σύντομη ξηρή εποχή αλά υπάρχει αρκετή υγρασία για να μένει υγρό το έδαφος όλο το χρόνο.
Aw - Διακριτή ξηρή περίοδος. ένας μήνας με βροχή < 60 mm.
i - Ισοθερμική υποκατηγορία. Ετήσιο εύρος θερμοκρασίας < 5°C