ΕΥΚΡΑΤΟ ΚΛΙΜΑ
 

C:ΕΥΚΡΑΤΟ
Η μέση θερμοκρασία του πιο ψυχρού μήνα είναι < 18°C και > -3°C , και η μέση θερμοκρασία του πιο θερμού ξεπερνά τους 10°C.  

Σημειώστε ότι επειδή η κατηγορία του εύκρατου κλίματος ορίζεται μόνο βάση του φάσματος της θερμοκρασίας, το εύκρατο κλίμα υπεισέρχεται και σε άλλες περιοχές, όπως Αυστραλία, Βόρεια Αφρική, που εξ αιτίας των ιδιαίτερα μειωμένων βροχοπτώσεων ανήκουν στη κατηγορία των Ξηρών (B) κλιμάτων. Εύκρατες ζώνες με μπλέ χρώμα (π.χ Βόρεια Ινδία) έχουν χειμερινή ξηρή περίοδο με τουλάχιστον 10 φορές περισσότερη βροχή τον υγρότερο καλοκαιρινό μήνα από τον ξηρότερο χειμερινό. Περιοχές σε magenta χρώμα χαρακτηρίζονται από μια καλοκαιρινή ξηρή περίοδο - όπου η βροχόπτωση τον υγρότερο χειμερινό μήνα είναι 3 φορές περισσότερη από αυτή του ξηρότερου καλοκαιρινού, που έχει ύψος βροχής μικρότερο από 30mm. Οι περιοχές με πράσινο δηλώνουν ύψος βροχής τουλάχιστον 30mm κατά τον ξηρότερο μήνα.

 

Μέση θερμοκρασία του πιο κρύου μήνα < 18°C και > -3°C , και η μέση θερμοκρασία του πιο θερμού μήνα >10°C. Οι κύριες καλλιέγειες είναι τα εύκρατα δημητριακά όπως σιτάρι, κριθάρι και ιρλανδικές(λευκές) πατάτες. Μια σημαντική πραλλαγή αυτού του κλίματος είναι το Μεσογειακό κλίμα, που χαρακτηρίζεται από την ελιά, και από τα σταφύλια. Οι κυριότερες υποδιαιρέσεις περιλαμβάνουν:

Cw - Χειμερινή ξηρή περίοδος. Το λιγότερο 10 φορές περισσότερη βροχή τον πιο υγρό μήνα του καλοκαιριού από τον ξηρότερο μήνα του χειμώνα
Cs - Θερινή ξηρή περίοδος. Τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη βροχή τον πιο υγρό μήνα του χειμώνα από τον πιο ξηρό μήνα του καλοκαιριού, το καλοκαίρι με λιγότερο από 30mm βροχόπτωση.
Cf - Τουλάχιστον 30 mm βροχόπτωση τον ξηρότερο μήνα, η διαφορά ανάμεσα στον υγρότερο και ξηρότερο μήνα είναι μικρότερη από ότι στα Cw και Cs.

Πρόσθετες διαφοροποιήσεις είναι a (θερμό καλοκαίρι, μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα > 22°C), b (δροσερό καλοκαίρι μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα < 22°C) και c (δροσερό - σύντομο καλοκαίρι λιγότερο από τέσσερις μήνες >10°C). Προσέξτε ότι το "καθαρό" εύκρατο κλίμα εκτείνεται και σε BS και BW, καθώς το "Ξηρό" B κλίμα επικαλύπτει τους άλλους τύπους όπου μόνο η θερμοκρασία χρησιμοποιείται για τον ορισμό του κλίματος