ΨΥΧΡΟ ΚΛΙΜΑ

D:Ψυχρό
Η μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα >10°C και του ψυχρότερου < -3°C. Αυτή η κατηγορία κλίματος έχει δύο κύριες υποκατηγορίες: περιοχές με τουλάχιστον 30mm βροχής κατά τον ξηρότερο μήνα (φαίνονται με πράσινο χρώμα), και εκείνες με μια χειμερινή ξηρή περίοδο - τουλάχιστον 10 φορές περισσότερη βροχόπτωση τον υγρότερο μήνα του καλοκαιριού από τον ξηρότερο μήνα του χειμώνα  (με μπλε χρώματα).

 Αυτό το κλίμα μεγαλώνει κύρια τις ίδιες καλλιέργειες με το εύκρατο κλίμα, αλλά οι εποχές τείνουν να είναι βραχύτερες και χαρακτηρίζονται στην αρχή και το τέλος τους από παγετό

Αυτός ο τύπος κλίματος αποτελείται κύρια από τον Df υποτύπο (το λιγότερο 30 mm βροχής τον ξηρότερο μήνα, και η διαφορά του υγρότερου από τον ξηρότερο μήνα είναι μικρότερη από τους τύπους Cw καιCs) και από Dw (χειμερινή ξηρή περίοδο - το λιγότερο 10 φορές περισσότερη βροχόπτωση τον υγρότερο μήνα του καλοκαιριού από τον ξηρότερο του χειμώνα). Άλλες διαφοροποιήσεις είναι: a (θερμό καλοκαίρι, μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα > 22°C), b (δροσερό καλοκαίρι, μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα < 22°C), c (δροσερό, σύντομο καλοκαίρι λιγότερο από τέσσερις μήνες > 10°C) και d (μέση θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα < -38°C).