ΠΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ


Η μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα είναι  < 10°C.  Οι περιοχές που φαίνονται με μωβ (π.χ. Σιβηρία) είναι τούνδρα με μέση θερμοκρασία τον θερμότερο μήνα > 0°C, ενώ αυτές με μπλε-πράσινο (η ακτή της Γροιλανδίας) δεν έχουν κανένα μήνα με θερμοκρασία πάνω από 10°C. Μια υποκατηγορία του παραπάνω τύπου είναι το εσωτερικό της Γροιλανδίας (ανοιχτό μπλε), όπου η μέση θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα είναι λιγότερο από -38°C.

Δεν υπάρχουν καλλιέργειες για το κλίμα αυτό. Οι δύο κύριες υποδιαιρέσεις του είναι - ET (τούνδρα, μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα > 0°C), και EF (κανένας μήνας με θερμοκρασία > 10°C) - μερικές φορές χαρακτηρίζεται απόd αν η μέση θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα είναι < -38°C.