ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις :
Απανθράκωση είναι η καύση μιας οργανικής ουσίας με οξυγόνο.
Απανθράκωση είναι η θέρμανση μιας οργανικής ένωσης απουσία οξυγόνου
Απανθράκωση είναι η μετατροπή μιας οργανικής ένωσης σε στερεό μαύρου χρώματος που αποτελείται κυρίως από άνθρακα.
Κατά την απανθράκωση σχηματίζονται κρυσταλλικοί άνθρακες.
Κατά την απανθράκωση σχηματίζονται οι γαιάνθρακες.
Η απανθράκωση μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή χημική διεργασία

2.Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
To πυρίτιο βρίσκεται στο στερεό φλοιό της γης σε ποσοστό :
0,25% w/w
2,5% w/w
5% w/w
12,5% w/w
25% w/w

3.To γυαλί αποτελείται από :
Πυριτική άμμο
Σόδα
Ασβεστόλιθο
Όλα τα παραπάνω