1. Περιγράψτε με λίγα λόγια την δομή των πρώτων Ευρωπαϊκών πόλεων.
2. Για ποιους λόγους άρχισαν να δημιουργούνται οι συνοικίες γύρω από τις πόλεις της Ευρώπης;
3. Αναφέρατε τα τμήματα που μπορεί να διακρίνει κανείς σε μια ευρωπαϊκή πόλη, τα οποία δείχνουν πως εξελίχθηκε στην διάρκεια των αιώνων.
4. Τι εννοούμε με την φράση «συστήματα πόλεων»
5. Πως εξηγείτε το φαινόμενο, στην Ελλάδα να υπάρχουν μόνο δύο πολύ μεγάλες πόλεις;
6. Σε τι θέσεις έκτιζαν τους πρώτους οικισμούς και τις πόλεις τους οι ευρωπαίοι; Για ποιους λόγους ;

 7. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. Γεωλογικός αιώνας Οροσειρές και τμήματα της Ευρώπης που δημιουργήθηκαν αυτόν τον αιώνα Με ποια πτύχωση δημιουργήθηκαν Προκάμβριο Παλαιοζωικός Μεσοζωικός Καινοζωικός

 8. Πως δημιουργήθηκαν οι πεδιάδες της Ευρώπης;

 9. Πως δημιουργήθηκε η μεγάλη ρώσικη πεδιάδα;

10. Πως δημιουργήθηκε η βορειοευρωπαική πεδιάδα;

11. Περιγράψτε τον τρόπο που δημιουργήθηκαν οι πεδιάδες στην νότια Ευρώπη

12. Αναφέρετε τα τμήματα που μπορεί να διακρίνει κανείς σε μια ευρωπαϊκή πόλη, τα οποία δείχνουν πως εξελίχθηκε στην διάρκεια των αιώνων.

 13. Παρατηρώντας έναν χάρτη, ποιες πληροφορίες χρήσιμες στην καθημερινή μας ζωή μπορούμε να πάρουμε για όσα βλέπουμε σε αυτόν (φαινόμενα);( να αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση)

14. α) Προσδιόρισε την σχετική θέση της κωμόπολης ή του χωριού όπου μένεις. β) Να περιγράψεις πως προσδιορίζεται η γεωγραφική θέση ενός τόπου.
15. Με ποιους τρόπους μπορούμε να προβάλουμε ένα μέρος της Γήινης σφαίρας στο επίπεδο; (απλή αναφορά)

16. Από τι ιδιαίτερα χαρακτηρίζονται οι κάτοικοι και οι χώρες της Ευρώπης όσον αφορά την ανάπτυξη και τις συνθήκες ζωής;

17. Ποια είναι η ιεραρχία όσον αφορά την διοίκηση της Ελλάδας; Παρατηρήστε τους παρακάτω πίνακες και απαντήστε στο εξής: ποιες χώρες έχουν μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα, ποιες όχι και γιατί

ΧΩΡΑ         ΗΛΙΚΙΕΣ 0-15      ΗΛΙΚΙΕΣ 65 και ΑΝΩ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ      49%                           3%

ΙΝΔΙΑ             36%                             4%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ      32%                             5%

 ΒΕΛΓΙΟ         18%                             16%

ΔΑΝΙΑ            17%                             15%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ    16%                             15%

 ΕΛΛΑΔΑ       19%                             14%

 ΙΤΑΛΙΑ          16%                             16%

Ποσοστά ηλικιών σε διάφορες χώρες

 ΧΩΡΑ            ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ το 1896        ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ το 2020

ΒΕΛΓΙΟ          10.131.000                              10.535.000

 ΔΑΝΙΑ           5.216.000                                5.279.000

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ   81.553.000                              81.183.000

ΕΛΛΑΔΑ        10.442.000                              10.080.000

 ΙΣΠΑΝΙΑ       39.170.000                              38.348.000

 ΙΤΑΛΙΑ          57.248.000                              53.649.000

 Πηγή : Ευρ. Ένωση Πρόβλεψη πληθυσμού σε Ευρωπαϊκές χώρες

 19. Τι εννοούμε με τον όρο πυκνότητα του πληθυσμού;

 20. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα του πληθυσμού της Ελλάδας είναι 78 κατ/τετρ. χλμ.;

21. Στην Ευρώπη μπορούμε να διακρίνουμε 4 περιοχές με πολύ διαφορετική πυκνότητα πληθυσμού. Ποιες είναι αυτές;

 22. Εξηγείστε τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα.

23. Τι ονομάζουμε περιφέρειες. Ονομάστε 3 διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας.

24. Τι είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα; Γράψτε τρία γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

25. α) Τι είναι οι παγετωνικοί λιθώνες. β) Τι είναι το λες (Loess).

26. Ποια είναι τα κυριότερα προϊόντα των χωρών της Ιβηρικής χερσονήσου;

27. Τι ήταν η Αιγηίδα; Ποιες περιοχές του Ελληνικού χώρου κάλυπτε η Αιγηίδα αρχικά και πως μετεβλήθη αργότερα;

28. Περιγράψτε την μορφολογία του εδάφους και το κλίμα της Ιβηρικής χερσονήσου.

29. Τι ήταν η Τηθύς Θάλασσα;

 30. Σε ποιες περιοχές εκτείνεται ηφαιστειακό τόξο του νότιου Αιγαίου;

31. α) Να γράψετε 3 οροσειρές της Ιβηρικής χερσονήσου και 3 ποτάμια. β) Περιγράψτε το κλίμα της Ιβηρικής χερσονήσου.

32. Περιγράψτε τις μεταβολές που συνέβησαν στην τηθύ θάλασσα κατά την περίοδο του μεσοζωικού αιώνα.

 33. Γράψτε τις μεγαλύτερες οροσειρές της Ευρώπης.

34. Περιγράψτε τις μεταβολές που συνέβησαν στην τηθύ θάλασσα στις αρχές του Καινοζωικού αιώνα.

35. Σε ποιες περιοχές εκτείνεται ηφαιστειακό τόξο του νότιου Αιγαίου;

36. Γράψτε τις μεγαλύτερες οροσειρές της Ευρώπης.

37. Ποια είναι τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα των χωρών της Ιβηρικής χερσονήσου;

38. Ποιες περιοχές του Ελληνικού χώρου κάλυπτε η Αιγηίδα αρχικά και τι μεταβολές υπέστη αργότερα;

39. Με ποια κριτήρια χωρίζουν οι γεωγράφοι μια μεγάλη περιοχή (π.χ Ελλάδα) σε περιφέρειες;

40. Ποιες είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης και γιατί; β) Ποιες είναι οι πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης και γιατί; γ) Τι σημαίνει αστικοποίηση;

 41. Να αναφέρετε αιτίες που εξηγούν γιατί η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη.

42. Ποια είναι η συμβολή της Ελληνικής γλώσσας στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό;

43. α) Ποιες περιοχές περιλάμβανε η Αρχαιοευρώπη; β) Γιατί τα βουνά που δημιουργήθηκαν στην περιοχή που ονομάζουμε Παλαιοευρώπη είναι χαμηλά και στρογγυλεμένα, ενώ τα βουνά που δημιουργήθηκαν στην περιοχή που ονομάζουμε Νεοευρώπη είναι τραχιά και μεγάλα;

44. Να αναφέρετε δείκτες που εξηγούν το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ευρωπαίων;

45. α) Να γράψετε 4 από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές οροσειρές. β) Να γράψετε 5 από τις μεγαλύτερες θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη.

46. Να γράψετε 5 μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης. β) Το βιβλίο αναφέρει: «Η σημασία των ποταμών δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθός τους αλλά και από τη γεωγραφική τους θέση». Εξηγείστε τι εννοεί.

 47. Οι άνθρωποι αρκετούς αιώνες πριν, για το που θα κτίσουν μια πόλη σκέφτονταν κυρίως την ασφάλεια τους. Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις τέτοιων Ευρωπαϊκών πόλεων. Που χτίστηκε αρχικά η κάθε μια από αυτές;

48. α) Να γράψετε τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι τοπογραφικοί χάρτες. β) ποιοι χάρτες λέγονται ποιοτικοί και ποιοι ποσοτικοί; γ) ένας χωροπληθής χάρτης είναι ποιοτικός ή ποσοτικός;

49. Λέμε ότι η Ελλάδα είναι διαιρεμένη σε περιφέρειες για να διοικείται καλύτερα. Εξηγείστε γιατί συμβαίνει αυτό.

50. Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στις παρακάτω ερωτήσεις. α) Οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης είναι οι πεδιάδες γύρω από την Βόρεια θάλασσα, την βόρεια Ιταλία και τα κεντρικά υψίπεδα. β) Οι πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται στην βόρεια Σκανδιναβία και στην βόρεια ρωσική πεδιάδα.

 51. Ποια είναι συμβολή της Ελληνικής γλώσσας στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό;

52. Τι ήταν η Αιγηίδα και ποιες περιοχές του Ελληνικού χώρου κάλυπτε;

53. Να αναφέρετε τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές οροσειρές.

54. Να γράψετε τέσσερα μεγάλα ποτάμια και τέσσερις μεγάλες λίμνες της Ελλάδας.

55. Τι κοινό μπορούν να έχουν κατά την γνώμη σου ένα δάσος της Σκανδιναβικής χερσονήσου και μια Ελληνική εφημερίδα ή ένα βιβλίο;

56. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω δύο στήλες : 1. Ελλάδα α. Σόφια 2. Βουλγαρία β. Τίρανα 3. Αλβανία γ. Αθήνα 4. Ρουμανία δ. Βουκουρέστι 5. Σερβία ε. Σεράγιεβο 6. Βοσνία στ.Βελιγράδι

57. Από τι ιδιαίτερα χαρακτηρίζονται οι κάτοικοι και οι χώρες της Ευρώπης όσον αφορά την ανάπτυξη και τις συνθήκες ζωής;

58. Εξηγείστε τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα

59. α) Ποια είναι τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα της Ιβηρικής χερσονήσου; β) Περιγράψτε το κλίμα της Ιβηρικής χερσονήσου. γ) Σε ποιες χώρες ανήκουν τα νησιά Βαλεαρίδες, Αζόρες και Μαδέϊρας;

60. Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στις παρακάτω ερωτήσεις. α) Οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης είναι οι πεδιάδες γύρω από την Βόρεια θάλασσα, την βόρεια Ιταλία και τα κεντρικά υψίπεδα. β) Οι πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται στην βόρεια Σκανδιναβία και στην βόρεια ρωσική πεδιάδα γ) Η Βαλκανική Χερσόνησος είναι πιο πυκνοκατοικημένη από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη.

 61. Να γράψετε 5 μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης. β) Το βιβλίο αναφέρει: «Η σημασία των ποταμών δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθός τους αλλά και από τη γεωγραφική τους θέση». Εξηγείστε τι εννοεί.

 62. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω δύο στήλες : 1.Καληδόνια πτύχωση α. Πυρηναία 2.Ερκύνια πτύχωση β.Ουράλια 3.Αλπική πτύχωση γ.βουνά Σκανδιναβίας 4.Παλαιοευρώπη δ.Ελληνίδες οροσειρές 5.Μεσοευρώπη ε.Βουνά Σκωτίας 6.Νεοευρώπη στ.Σιέρρα Μορένα

63. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα της Ευρώπης;

64. α)Ποιοι παράγοντες κάνουν τα νερά της Μεσογείου Θάλασσας πολύ αλμυρά; β) Ποια είναι η αιτία της μεγάλης σεισμικότητας της Μεσογείου; γ) Με ποιες θάλασσες επικοινωνεί η Μεσόγειος;