Κλίμακα ανέμου Beaufort


Η κλίμακα ανέμου Beaufort εισήχθη από τον βρετανό ναύαρχο Beaufort

Η ταχύτητα ανέμου σύμφωνα με την κλίμακα Beaufort είναι :

u = 1.87 B 3/2

όπου

u : Ταχύτητα ανέμου σε μίλια ανά ώρα (1.609 km/ h)
-------------------------------------------------------------------------------------

Η ταχύτητα ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα σύμφωνα με την κλίμακα Beaufort είναι :

u = 3.01 B 3/2

όπου

u : Ταχύτητα ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα
-------------------------------------------------------------------------------------

Η κλίμακα Beaufort ανάλογα με την ταχύτητα (μετρημένη σε χιλιόμετρα ανά ώρα) δίνεται από τη σχέση:

B = 0.48 u 2/3

όπου

u : Ταχύτητα ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα

Β : κλίμακα Beaufort 


Κλίμακα

m / s

Km / h

miles / h

Nautical milies. / h

0

< 0.4

< 1.4

< 1

< 1

1

0.4 – 1.5

1.5 – 5.4

1 – 3

1 – 3

2

1.6 – 3.3

5.5 – 11.9

4 – 7

4 – 6

3

3.4 – 5.4

12.0 - 19.4

8 – 12

7 – 10

4

5.5 – 7.9

19.5 – 28.4

13 – 18

11 – 16

5

8.0 – 10.7

28.5 – 38.5

19 – 24

17 – 21

6

10.8 – 13.8

38.6 – 49.7

25 – 31

22 – 27

7

13.9 – 17.1

49.8 – 61.6

32 – 38

28 – 33

8

17.2 – 20.7

61.7 – 74.5

39 – 46

34 – 40

9

20.8 – 24.4

74.6 – 87.8

47 – 54

41 – 47

10

24.5 – 28.4

87.9 – 102.2

55 – 63

48 – 55

11

28.5 – 32.6

102.3 – 117.4

64 – 72

56 – 63

12

32.7 – 36.9

117.5 – 132.8

73 – 82

64 – 71

13

37.0 – 41.4

132.9 – 149.0

83 – 92

72 – 80

14

41.5 – 46.1

149.1 – 165.9

93 – 103

81 – 89

15

46.2 – 50.9

166.0 – 183.2

104 – 114

90 – 99

16

51.0 – 56.0

183.3 – 203.3

115 – 125

100 – 108

17

56.1 – 61.2

203.4 – 220.3

126 – 136

109 – 118