Ένα απλό μοντέλο ακτινοβολίας

ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:
Θέση, Γεωγ. πλάτος (+N) και γεωγ. μήκος  (+E) σε μοίρες
Ημερομηνία, έτος (YYYY) μήνας (MM) ημέρα (DD)
Ώρα, HH MM SS UTC
Βαρομετρική πίεση, mb -- παρούσα τιμή ("πίεση σταθμού") στο υψόμετρο θέσης Συνολική στήλη υδρατμών, cm H2O
Παράγοντας μετάδοσης αεροζόλ Ηλιακή σταθερά, W/m2
Θέση Ηλιου:
Ζενίθ, μοίρες Αζιμούθιο, ανατολικά του βορρά Σχ. αέρια μάζα
Ακτίνα Γης/Ήλιου, AU Εξίσωση χρόνου, λεπτά (+ δηλώνει ότι το ηλιακό μεσημέρι συμβαίνει  πριν το ωρολογιακό μεσημέρι στο μεσημβρινό του Greenwich .)
Ατμοσφαιρκες τιμές:
TrTg Tw Ta
Τιμές ακτινοβολίας:
Ακτινοβολία, W/m2
Ωρολογιακός χρόνος για ηλιακό μεσημέρι  HH MM SS τοπικός standard time Προσθέστε τόσες ώρες για να πάτε σε UT
Ζενίθ κατά το ηλιακό μεσημέρι Αζιμούθιο , ανατολικά του βορρά Σχ. αέρια μάζα κατά το ηλιακό μεσημέρι
Κατά το ηλιακό μεσημέρι, TrTg Tw Ta
Μέγιστη ακτινοβολία για αυτή την ημέρα, W/m2 Μήκος ημέρας κατά προσέγγιση, hours