Δομή αρχείων θερμοκηπίου Ανθοκομίας
Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει ώρα και λεπτά, η δεύτερη ημερομηνία
H 4η Σχετική υγρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου σε %, η 6η Θερμοκρασία αέρα στο εσωτερικό σε oC
Η 8η την ολική ηλιακή ακτινοβολία σε W/m2, η 10η την φωτοσυνθετική ακτινοβολία σε μmol/m2*s στο εσωτερικό του θερμοκηπίου
H 12η την φωτοσυνθετική ακτινοβολία σε μmol/m2*s, η 14η την ολική ηλιακή ακτινοβολία σε W/m2, στο εξωτερικό του θερμοκηπίου
Η 24η Σχετική υγρασία στο εξωτερικό του θερμοκηπίου σε %, η 26η Θερμοκρασία αέρα στο εξωτερικό σε oC