ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
1 lux =lumen/m2, και η αντίστοιχη ραδιομετρική μονάδα που μετράει την ακτινοβολία, είναι watt/m2. Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός παράγοντας μετατροπής για τα lux και watt/2. Υπάρχει ένα διαφορετικός παράγοντας μετατροπής για κάθε μήκος κύματος, και δεν είναι δυνατόν να γίνει η μετατροπή εκτός αν γνωρίζουμε τη φασματική σύνθεση του φωτός. Το μέγιστο της συνάρτησης φωτεινότητας είναι στο πράσινο, 555 nm.Το οπτικό σύστημα του ανθρωπίνου ματιού είναι πιο ευαίσθητο στο φως σε αυτό το μήκος κύματος
Για μονοχρωματικό φως αυτού του μήκους κύματος η ακτινοβολία που χρειάζεται για 1 lux είναι ελάχιστη στα 1.464 mW/m2, που σημαίνει 683.002 lux ανά W/m2 (ή lumens ανά watt) σε αυτό το μήκος κύματος. 'Αλλα μήκη κύματος του ορατού φωτός παράγουν λιγότερα lumens ανά watt. Η συνάρτηση φωτεινότητας γίνεται μηδέν για μήκη κύματος εκτός του ορατού φάσματος.

Οι τιμές των φωτονίων είναι σε µmoles/m2/s. Για άλλες μετατροπές, διαιρέστε τα lux με 10.764 για να πάρουμε foot candles (F.C), ή να πολλαπλασιάσουμε τα foot candles(F.C.) με 0.0929 για να πάρουμε lux.

5.02
0.199
6.87
0.146
3.07
0.326
7.62
0.131
6.60
0.152
9.85
0.102
4.65
0.215